• Maliye Uzmanları Derneği


Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan Hazine ve Maliye Uzmanları çağdaş, üretken, gelişmeye ve değişmeye açık üretim anlayışıyla; kamu harcamalarının disipline edilmesi, kamu hesaplarının tutulması ve mali istatistiklerinin yayınlanması, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele edilmesi, vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemesine yönelik analiz ve değerlendirme yapılması, hazine işlemleri ile devlet borç işlemlerini yönetilmesi, devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak görevlerini yürütülmesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapılması, Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütülmesi, makro dengelerin sağlanması amacıyla ilgili plan ve programların hazırlanması, finansal istikrarın sürdürülebilirliği ile finansal araç ve piyasaların gelişmesini sağlama ve Bakanlığın personel planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmaların yapılması görevlerini yürütmektedir.

Maliye Uzmanları Derneği olarak amacımız üyeleri arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek; üyelerin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek; mesleki bilgi birikiminin artırılması, mesleki ihtiyaçların karşılanması ve bilgi iletişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak; bilimsel inceleme ve araştırma yapmak, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak,  yayın çıkarmak, üyelerin sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını Derneğin imkânları dâhilinde karşılamak, üyeler ve aileleri için bu kapsamda faaliyette bulunmak, üyelerin mesleki sorunlarının çözümü konusunda destek olmaktır.

Mesleğimizi daha ileriye taşıyarak yeniliklerin öncüsü olma misyonuyla hedeflerimize ulaşmak için Maliye Uzmanları Derneği olarak her zaman üzerine koyarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı yürütürken birlikteliğimizin ve derneğimizin güçlendirilmesi için tüm meslek mensuplarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

Serkan GÜNEY – Maliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
1989 yılında Aybastı/Ordu’da doğdu. İlköğreniminin ilk 5 yılını Aybastı ilçesinde tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a taşındı. 2003 yılında Rıfat Ilgaz ilköğretim Okulu’nu, 2006 yılında Esenyurt Lisesi’ni, 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 2015 yılı Haziran ayında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğünde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2015 yılı Eylül ayında Hazine ve Maliye Bakanlığında Maliye Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Maliye Uzman Yardımcılığı döneminde “Kesin Hesap Kanunu Ve Genel Uygunluk Bildiriminin Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı Ve Diğer Ülke Uygulamaları Çerçevesinde Analizi” konulu tezini yazdı.
Hali hazırda Muhasebat Genel Müdürlüğünde Hazine ve Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.