Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Satranç Turnuvası Başlıyor..
Satranç Turnuvası Başlıyor..
Milli Emlak Genel Müdürü Sn. Tufan BÜYÜKUZUN’u ziyaret ettik
Milli Emlak Genel Müdürü Sn. Tufan BÜYÜKUZUN’u ziyaret ettik
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Maliye Uzmanlarının Sayıştay Üyesi Olmasına Yönelik Karar
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Maliye Uzmanlarının Sayıştay Üyesi Olmasına Yönelik Karar
Bakanlığımız Personel Genel Müdürü Sn. Fatih ALTINKAYIK’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Bakanlığımız Personel Genel Müdürü Sn. Fatih ALTINKAYIK’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Halı Saha Turnuvasında Şampiyon Personel Genel Müdürlüğü Futbol Takımı Oldu.
Halı Saha Turnuvasında Şampiyon Personel Genel Müdürlüğü Futbol Takımı Oldu.
Dernek üyemiz Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Vahiye İNÖZÜ DİNLER’in emekli olması nedeniyle veda yemeği düzenlenmiştir.
Dernek üyemiz Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Vahiye İNÖZÜ DİNLER’in emekli olması nedeniyle veda yemeği düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Mustafa KOÇ’u ziyaret ettik.
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Mustafa KOÇ’u ziyaret ettik.
Kamu Uzmanları Platformu tarafından kamuoyuna duyurulur..
Kamu Uzmanları Platformu tarafından kamuoyuna duyurulur..
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Sn. Yasemin GİRİCİ’yi ziyaret ettik.
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Sn. Yasemin GİRİCİ’yi ziyaret ettik.
Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Şeyma PIÇAK’ın kaleme aldığı “Türkiye’de Bütçe Gider ve Gelir Tahminlerinin Objektif Doğruluk Açısından Değerlendirilmesi” adlı makale Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Şeyma PIÇAK’ın kaleme aldığı “Türkiye’de Bütçe Gider ve Gelir Tahminlerinin Objektif Doğruluk Açısından Değerlendirilmesi” adlı makale Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Maliye Uzmanları Derneği 7. Geleneksel Futbol Turnuvası Duyurusu
Maliye Uzmanları Derneği 7. Geleneksel Futbol Turnuvası Duyurusu
Hazine ve Maliye Uzmanı Şeyma PIÇAK ile Hazine ve Maliye Uzmanı Tuğçe SOYAL’ın kaleme aldığı “Belediyelerin Öz Gelirleri ve Muhasebeleştirilmesi” adlı makale “Yerel Yönetim ve Denetim” adlı derginin 2022/Şubat sayısında yayımlanmıştır.
Hazine ve Maliye Uzmanı Şeyma PIÇAK ile Hazine ve Maliye Uzmanı Tuğçe SOYAL’ın kaleme aldığı “Belediyelerin Öz Gelirleri ve Muhasebeleştirilmesi” adlı makale “Yerel Yönetim ve Denetim” adlı derginin 2022/Şubat sayısında yayımlanmıştır.
1. Dönem Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarına Tez Eğitimi Düzenlendi.
1. Dönem Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarına Tez Eğitimi Düzenlendi.
Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısını ziyaret ettik
Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısını ziyaret ettik
previous arrow
next arrow
Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Satranç Turnuvası Başlıyor..
Milli Emlak Genel Müdürü Sn. Tufan BÜYÜKUZUN’u ziyaret ettik
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Maliye Uzmanlarının Sayıştay Üyesi Olmasına Yönelik Karar
Bakanlığımız Personel Genel Müdürü Sn. Fatih ALTINKAYIK’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Halı Saha Turnuvasında Şampiyon Personel Genel Müdürlüğü Futbol Takımı Oldu.
Dernek üyemiz Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Vahiye İNÖZÜ DİNLER’in emekli olması nedeniyle veda yemeği düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Mustafa KOÇ’u ziyaret ettik.
Kamu Uzmanları Platformu tarafından kamuoyuna duyurulur..
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Sn. Yasemin GİRİCİ’yi ziyaret ettik.
Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Şeyma PIÇAK’ın kaleme aldığı “Türkiye’de Bütçe Gider ve Gelir Tahminlerinin Objektif Doğruluk Açısından Değerlendirilmesi” adlı makale Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Maliye Uzmanları Derneği 7. Geleneksel Futbol Turnuvası Duyurusu
Hazine ve Maliye Uzmanı Şeyma PIÇAK ile Hazine ve Maliye Uzmanı Tuğçe SOYAL’ın kaleme aldığı “Belediyelerin Öz Gelirleri ve Muhasebeleştirilmesi” adlı makale “Yerel Yönetim ve Denetim” adlı derginin 2022/Şubat sayısında yayımlanmıştır.
1. Dönem Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarına Tez Eğitimi Düzenlendi.
Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısını ziyaret ettik
previous arrow
next arrow

Son yıllarda Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında önemli değişikliklere şahit olduk. Yapılan değişiklikler ile tüm kamu kurumlarında uzmanlaşmaya dayalı yeni örgütlenme modeline geçişin ilk adımları atılmış; kariyer uzmanlık kadrolarının olmadığı kamu kuruluşlarında kariyer uzmanlık kadroları ihdas edilirken, kariyer uzmanlık kadroları bulunan kurumlar ise yeniden yapılandırılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında uzun yıllardır farklı birimler bünyesinde bulunan kariyer uzmanlıklarına unvan bazında standart bir yapı kazandırılarak Bakanlığımızın beşeri sermayesi daha da güçlendirilmiştir.

Hazine ve Maliye Uzmanları

Maliye Uzmanları Derneği

Hazine ve Maliye Uzmanları

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek,
c) Bakanlığın politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmak,
d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
e) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmak.

Daha Fazla
Maliye Uzmanları Derneği

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, giriş sınavını, komisyonların oluşumunu, yetiştirilmelerini, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarını, atanmalarını, eğitimlerini, çalışma ve görevlendirilmelerini, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Daha Fazla