Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1) Burak YILMAZ
2) Mehmet Faruk TÜRKOĞLU
3) Erdinç AKAGÜNDÜZ