• Maliye Uzmanları Derneği


Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.11.2021 tarihinde Tüzüğümüzün 17/b maddesi şartları sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı neticesinde aşağıda isimleri yer alan yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asil)
1) Serkan GÜNEY
2) Pemra Gözde AY DİLEK
3) Burak YURT
4) Yakup KAZAN
5) Cihan HARMANCI
6) Uğur SULTAN
7) Cem KIRAN

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1) Necmettin YILMAZ
2) Aslı Aysel TÜRKMENOĞLU
3) Rahmi Erkut ERDİNÇLER
4) Engin KAYA
5) Rıdvan BAHADIR

Denetim Kurulu Üyeleri (Asil)
1) Ertuğ TÜRKMEN
2) Muammer CAN
3) Orhan BİLGİN

Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
1) Burak YILMAZ
2) Mehmet Faruk TÜRKOĞLU
3) Erdinç AKAGÜNDÜZ