• Maliye Uzmanları Derneği


Maliye Uzmanları Derneğimiz 2011 yılı Mart ayında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde görev yapan Maliye Uzmanları tarafından kurulmuştur. Daha sonra Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında farklı genel müdürlükler bünyesinde görev yapan “Devlet Bütçe Uzmanı”, “Mali Suçları Araştırma Uzmanı”, “Devlet Muhasebe Uzmanı”, “Devlet Gelir Politikaları Uzmanı”, ”Maliye Uzmanı”, “Devlet Malları Uzmanı”, “Muhasebat Başkontrolörü”, “Milli Emlak “Başkontrolörü”, “Başkontrolör”, “Muhasebat Kontrolörü”, “Milli Emlak Kontrolörü” ve “Kontrolör”  olarak çalışan Bakanlığımız personelinin kadro unvanları, 26/9/2011 tarihinde yayımlanan 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Maliye Uzmanı”  adı altında birleştirilmiştir. Yapılan düzenlemeyle beraber derneğimizin üye yapısı genişlemiştir. 10/7/2018 tarihinde yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığının birleştirilmesi sonucu Hazine ve Maliye Uzmanı unvanı alınmıştır. 25/8/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 83 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Muhasebat Kontrolörlüğü” tekrar ihdas edilmiştir. Geçmişten günümüze derneğimize katkı sunan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Maliye Uzmanları Derneği olarak mesleğimizi her daim ileriye götürmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Kurucu Üyeler ve İlk Yönetim Kurulu (22 Mart -10 Haziran 2011)

Kurucu Üyeler
• Ünal TOLUN
• Fecir ŞENGÖZ
• Tuğba DİNÇER
• Hayrettin Uğur ÇELEBİ
• Emrah ALADAĞ
• Kamil Önder ERGÜN
• Arzu ALİKADIOĞULLARI
• Ahmet Emre ÖZ

İlk Yönetim Kurulu (10 Haziran 2011 – 18 Şubat 2012)

ASİL
• Atilla ÇAKIR
• Kamil Önder ERGÜN
• Arzu ALİKADIOĞULLARI
• Fecir ŞENGÖZ
• Ahmet Emre ÖZ

YEDEK
• Nergiz BAYAR
• Hayrettin Uğur ÇELEBİ
• Işılda ARSLAN
• Ferhan ERGÜN
• Ebru SÜMER ÇAKMAK