• Maliye Uzmanları Derneği


Makaleye https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekimad/issue/72378 linkinden de ulaşabilirsiniz.