• Maliye Uzmanları Derneği


      Bakanlığımızda 02/11/2011-17/04/2013 tarihleri arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğünde, 23/04/2015-30/05/2016 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğünde, 30/05/2016- 24/07/2018 tarihleri arasında ise Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Maliye Uzmanı olarak görev yapan bir meslek mensubumuz, 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin tarafına verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu 20/04/2022 tarihli dilekçeye cevap olarak bahse konu belgenin tarafına verilmediğini, konuya ilişkin açıklama da yapılmadığını, sadece görev yaptığı sürelere ilişkin hizmet belgesinin bir örneğinin gönderildiğini, istenilen belge eksik olarak adaylık başvurusunu yapmak zorunda kaldığını belirterek, 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin tarafına verilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur. İlgilinin başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin başvurana verilmesi yönünde makul sürede işlem tesis etmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına TAVSİYEDE BULUNULMASINA karar vermiştir.