• Maliye Uzmanları Derneği


ÖMER DAĞ

1978 yılında Mardin ilinin Kızıltepe ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümünü kazandı. 1998 yılında yatay geçiş yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yeterlilik sınavını geçerek S.M.M.M (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) olma hakkını kazandı.

Memuriyete 2002 yılında Mardin Defterdarlığında (Ömerli Malmüdürlüğü) veznedar olarak başladı. 2005 yılında Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı-Muhasebat Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 2008 yılında yeterliliğini alarak Devlet Muhasebe Uzmanı olarak atandı. 2011 yılında Maliye Uzmanı kadrosuna, 2018 yılında ise Hazine ve Maliye Uzmanı kadrosuna atandı.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çalışmalarında yer aldı.

Kurum içerisinde düzenlenen eğitimlerdeki genel muhasebe dersleri ile devlet muhasebe derslerinde eğitici olarak görev aldı.

2/B taşınmazları, hazineye ait tarım arazileri ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmaz envanterinin otomatik olarak muhasebeleştirilmesi ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bireysel mali tablolarının üretilmesinde koordinatör uzman olarak çalıştı.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Bağlı İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri için konu anlatımlı Mahalli İdareler Muhasebesi kitabı ile mesleki dergilerde devlet muhasebesi alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Ömer DAĞ, evli olup üç çocuk babasıdır.


GÖKHAN MANAP

1983 Ankara doğumlu olmakla birlikte aslen Karslıdır. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. 2006-2009 yıllarında İçişleri Bakanlığında Ön Mali Kontrol Uzmanı, 2009-2014 yılları arasında Yenimahalle Malmüdürlüğü, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Defterdarlık Uzmanı olarak görev yapmış olup 2014 yılından bugüne kadar ise Muhasebat Genel Müdürlüğünde Hazine ve Maliye Uzmanı olarak Devlet muhasebesi iş ve işlemlerine dair görev yapmaktadır. Suç Sosyolojisi alanında yüksek lisans çalışmalarında bulunmuştur. Okuma müptelası olup Gençlerbirliklidir.