ÖMER DAĞ

1978 yılında Mardin ilinin Kızıltepe ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümünü kazandı. 1998 yılında yatay geçiş yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yeterlilik sınavını geçerek S.M.M.M (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) olma hakkını kazandı.

Memuriyete 2002 yılında Mardin Defterdarlığında (Ömerli Malmüdürlüğü) veznedar olarak başladı. 2005 yılında Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı-Muhasebat Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 2008 yılında yeterliliğini alarak Devlet Muhasebe Uzmanı olarak atandı. 2011 yılında Maliye Uzmanı kadrosuna, 2018 yılında ise Hazine ve Maliye Uzmanı kadrosuna atandı.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çalışmalarında yer aldı.

Kurum içerisinde düzenlenen eğitimlerdeki genel muhasebe dersleri ile devlet muhasebe derslerinde eğitici olarak görev aldı.

2/B taşınmazları, hazineye ait tarım arazileri ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmaz envanterinin otomatik olarak muhasebeleştirilmesi ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bireysel mali tablolarının üretilmesinde koordinatör uzman olarak çalıştı.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Bağlı İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri için konu anlatımlı Mahalli İdareler Muhasebesi kitabı ile mesleki dergilerde devlet muhasebesi alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Ömer DAĞ, evli olup üç çocuk babasıdır.


GÖKHAN MANAP

1983 Ankara doğumlu olmakla birlikte aslen Karslıdır. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. 2006-2009 yıllarında İçişleri Bakanlığında Ön Mali Kontrol Uzmanı, 2009-2014 yılları arasında Yenimahalle Malmüdürlüğü, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Defterdarlık Uzmanı olarak görev yapmış olup 2014 yılından bugüne kadar ise Muhasebat Genel Müdürlüğünde Hazine ve Maliye Uzmanı olarak Devlet muhasebesi iş ve işlemlerine dair görev yapmaktadır. Suç Sosyolojisi alanında yüksek lisans çalışmalarında bulunmuştur. Okuma müptelası olup Gençlerbirliklidir.


RAHMİ ERKUT ERDİNÇLER

23 Nisan 1995’te Edirne’de doğdu. Lise öğrenimini Haziran 2013’te Edirne Anadolu Öğretmen Lisesinde, lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde şeref öğrencisi olarak Ocak 2018’de tamamladı. Yüksek lisans derecesini Şubat 2018’de başlamaya hak kazandığı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi tezli yüksek lisans programında Haziran 2021’de tamamladı. İlgi ve çalışma alanları; askeri tarih, savunma sanayii ve teknolojileri, karşılaştırmalı kamu yönetimi ve yönetim bilimleri üzerinedir. Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜYAM) bünyesinde bir yılı aşkın araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Eylül 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Kaleme aldığı yayımlanmış birçok bildiri özeti, akademik makalesi, kitap bölümü ve bir de kitabı bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti özellikle son yıllarda sınırlarında ve uluslararası etki alanı içinde yaşanan birçok güvenlik sorunu ile başarıyla mücadele etmektedir. Gerek yurtiçinde terörle mücadelesinde, gerek sınırlarında yaşanan insani krizler noktasında, gerekse sınırlarının ötesinde etki alanının azaltılmasına yönelik faaliyetler karşısında Türkiye Cumhuriyeti güvenlik politikalarının etkililiği bağlamında dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu güvenlik politikalarının etkililiğini sağlayan en büyük dinamik ise şüphesiz ki Türk savunma sanayii ve kabiliyetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kitapta Türkiye’nin ulusal güvenliği ve savunma sanayii ilişkisini üç bölümde incelenmiştir. İlk bölüm olan kuram kısmında güvenlik ve savunma kavramlarının etimolojik kökenlerinden yola çıkılarak Türkiye’nin ulusal güvenlik politikalarına giden süreç anlatılmak istenmiştir. İkinci bölümde ise bu politikaların etkililiğini sağlayacak yegâne güç olan yerli ve milli savunma sanayiimizin tarihi ve gelişim süreci günümüze kadar incelenmiştir. Son bölümde ise Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları ve savunma sanayii ilişkisi tüm yönleri ile güncel bilgiler ışığında detaylıca analiz edilmiştir. Bu kitap sektörün ve sektöre ilgi duyanların faydalanabileceği bir başvuru kitabı olarak hayata geçirilmiş; okuyucuyu sıkmayacak şekilde savunma sanayii ve ulusal güvenlik politikaları hakkında doyurucu bilgiyi sunmak üzere kaleme alınmıştır.