• Maliye Uzmanları Derneği


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ÇASGEM tarafından bakanlıklar ile bağlı, ilgi ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta olan merkez kariyer uzman ve uzman yardımcılarına yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 47 kurumdan 4022 merkez uzman, uzman yardımcısı ve yönetici araştırma anketini cevaplamıştır. Bu yönüyle düşünüldüğünde çalışma, kamuda kariyer uzmanlara yönelik gerçekleştirilmiş ciddi bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma ile kariyer uzmanların gözünden kariyer mesleğin sorunları, ihtiyaçları, mesleği seçme nedenleri, uzman yardımcılığı sürecinin etkinliği, kurumların kariyer meslek açısından çalışma şartları, mesleki gelişimin daha iyi ilerlemesi için nelerin gerekli olduğu vb. birçok konuya ilişkin görüşler alınmıştır. Araştırmada elde edilen doneler üzerinden kariyer uzmanlığın etkinliğini artırabilmek adına öneriler geliştirilip raporun ilgili kısımlarında sunulmuştur.

Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu