• Maliye Uzmanları Derneği

El Sanatları Sergisi Kapanış Töreni
El Sanatları Sergisi Kapanış Töreni
Maliye Uzmanları Derneği 2024 – El Sanatları Sergisi
Maliye Uzmanları Derneği 2024 – El Sanatları Sergisi
Bakan Yardımcımız Sayın Dr. İsmail İlhan HATİPOĞLU ile Bir Araya Geldik
Bakan Yardımcımız Sayın Dr. İsmail İlhan HATİPOĞLU ile Bir Araya Geldik
Derneğimiz Üyeleriyle Kahvaltı Etkinliğinde Buluştuk…
Derneğimiz Üyeleriyle Kahvaltı Etkinliğinde Buluştuk…
Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Şeyma PIÇAK’ın kaleme aldığı “Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Ayrılan Payların Gönderilme Süreci ve Muhasebe Sorunları” adlı makale İller ve Belediyeler Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Şeyma PIÇAK’ın kaleme aldığı “Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Ayrılan Payların Gönderilme Süreci ve Muhasebe Sorunları” adlı makale İller ve Belediyeler Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Memur Maaşları Asgari Ücrete Yenildi Mi?
Memur Maaşları Asgari Ücrete Yenildi Mi?
Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Satranç Turnuvası Başlıyor..
Satranç Turnuvası Başlıyor..
previous arrow
next arrow
El Sanatları Sergisi Kapanış Töreni
Maliye Uzmanları Derneği 2024 – El Sanatları Sergisi
Bakan Yardımcımız Sayın Dr. İsmail İlhan HATİPOĞLU ile Bir Araya Geldik
Derneğimiz Üyeleriyle Kahvaltı Etkinliğinde Buluştuk…
Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Şeyma PIÇAK’ın kaleme aldığı “Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Ayrılan Payların Gönderilme Süreci ve Muhasebe Sorunları” adlı makale İller ve Belediyeler Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Memur Maaşları Asgari Ücrete Yenildi Mi?
Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Satranç Turnuvası Başlıyor..
previous arrow
next arrow

Biz Birlikte Güçlüyüz!

Maliye Uzmanları Derneği El Sanatları Sergisi

Derneğimiz tarafından, Bakanlığımızda birlik ve...
Read More
Maliye Uzmanları Derneği El Sanatları Sergisi

Üyelerimizden Hazine ve Maliye Uzmanı Semih ŞİMŞEK Muhasebat Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Üyelerimizden Hazine ve Maliye Uzmanı...
Read More
Üyelerimizden Hazine ve Maliye Uzmanı Semih ŞİMŞEK Muhasebat Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır.
{"slides_column":1,"slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"3500","lazyload":""}

Son yıllarda Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında önemli değişikliklere şahit olduk. Yapılan değişiklikler ile tüm kamu kurumlarında uzmanlaşmaya dayalı yeni örgütlenme modeline geçişin ilk adımları atılmış; kariyer uzmanlık kadrolarının olmadığı kamu kuruluşlarında kariyer uzmanlık kadroları ihdas edilirken, kariyer uzmanlık kadroları bulunan kurumlar ise yeniden yapılandırılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında uzun yıllardır farklı birimler bünyesinde bulunan kariyer uzmanlıklarına unvan bazında standart bir yapı kazandırılarak Bakanlığımızın beşeri sermayesi daha da güçlendirilmiştir.

Hazine ve Maliye Uzmanları

Maliye Uzmanları Derneği

Hazine ve Maliye Uzmanları

  • a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,
  • b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek,
  • c) Bakanlığın politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  • ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmak,
  • d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
  • e) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmak.

Daha Fazla
Maliye Uzmanları Derneği

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, giriş sınavını, komisyonların oluşumunu, yetiştirilmelerini, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarını, atanmalarını, eğitimlerini, çalışma ve görevlendirilmelerini, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Daha Fazla